Historia

Parafa Matki Bożej Różańcowej Stalowa Wola – Ozet.

Na południowych krańcach parafii rozwadowskiej leżały Chyły – przysiółek wsi  Pławo. W pierwszych latach naszego wieku urodził się tu i wychował młody, niezwykle pobożny tercjarz Ignacy Chyła. Był on przyjacielem znanego Kapucyna, budowniczego kościołów w Rozwadowie i Woli Rzeczyckiej – O. Hieronima Ryby. Dzięki jego inicjatywie i pomocy Ignacy Chyła poświęcając cały swój majątek osobisty wybudował w Chyłach murowaną kaplicę p.w. Matki Bożej Różańcowej. Stało się to w 1923 roku. Odtąd mieszkańcy Chył, Swołów i okolic mogli w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy świętej odprawianej przez OO. Kapucynów.

Tuż przed II wojną światową w 1938 r. nieopodal Chył powstało osiedle fabryczne, a później miasto Stalowa Wola. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. rozległa parafia rozwadowska została podzielona, wieś Chyły znałazła się w parafii św. Floriana w Stalowej Woli. Msza św. w kaplicy była odprawiana  tylko raz w tygodniu. Ze względu na dużą odległość od kościoła św. Floriana i trudności komunikacyjne. Mieszkańcy Chył, Swołów i Ozetu podjęli starania o przyznanie im stałego duszpasterza.

W r. 1967 bp  I. Tokarczuk podjął decyzję o erygowaniu parafii Matki Bożej Różańcowej przez wydzielenie z parafii św. Floriana. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany w tymże roku w lipcu ks. Edward Frankowski.

Parafia objęła osiedla: Chyły, Swoły, Ozet. Funkcję kościoła parafialnego zaczęła pełnić skromna kaplica w Chyłach. Mimo usilnych starań ówczesna władze państwowe nie wyrażały zgody na jej rozbudowę. W 1970 r. W parafii otworzyły swoją placówkę Siostry Służebniczki Dębickie, które pracowały do 6 sierpnia 2007 roku.

W latach 1975- 1977 proboszczem parafii był ks. Eugeniusz Głowacki. Trzecim proboszczem był ks. Stanisław Wdowiak, pracujący od 1977-1992 roku. Dzięki Jego staraniom uzyskano plac pod budowę nowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Energetyków.

Sufragan przemyski bp Tadeusz Błaszkiewicz poświęcił pozyskaną parcelę 29 maja 1982 r.

Poświęcenie Kamienia Węgielnego dokonał 23 czerwca 1990 r. ks. bp Ignacy Tokarczuk ordynariusz przemyski.

Dalsze prace nadzorowane są przez Radę Duszpasterską Parafii przy współudziale  proboszcza ks. Jana Folcika. Konsekracja kościoła odbyła się 7 czerwca 2003 r. i dokonał jej ordynariusz sandomierski Ks. Bp. prof. dr hab. Wacław Świerzawski. 27 czerwca 2003 odbyła się wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził Ks. bp. Edward Frankowski.

Zakończenie prac budowlanych, ocieplenie i wyremontowanie domu prarfialnego oraz zagospodarowanie placu wokół Kościała przeprowadzone było w latach 2008 – 2017 kiedy proboszczem parafii był ksiądz kanonik Włodzimierz Mazur.

Parafia obejmuje osiedla: Chyły, Hutnik, Ozet, Swoły.