Chrzest Święty

  1. Chrzty w naszej parafii /za wyjątkiem Wielkiego Postu/ odbywają się w niedziele podczas Mszy św. o godz. 10:30.
  2. Chrzest zgłaszamy co najmniej miesiąc wcześniej. Zgłoszenie dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców), którzy faktycznie mieszkają na terenie naszej parafii przynajmniej 3 miesiące, zameldowanie nie ma znaczenia.
  3. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii lub za granicą, to można zapisać dziecko do chrztu u nas, ale za pisemną zgodą ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice lub księdza z parafii za granicą.
  4. Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z USC oraz należy mieć dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres oraz wiek.
  5. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z innej parafii, wówczas mają dostarczyć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

Rodzice i chrzestni z terenu Stalowej Woli mają obowiązek uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej. Katechezy odbywają się w piątki o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej.    Wszystkie formalności winny być załatwione tydzień przed chrztem.

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM DZIECKA?

Ojcem (matką) chrzestnym dziecka może być osoba bierzmowana, WIERZĄCA I PRAKTYKUJĄCA, ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka.

W związku z powyższym nie mogą być rodzicami chrzestnymi:

  1. Niewierzący czy osoby innej wiary.
  2. Osoby niepraktykujące.
  3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu.
  4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.
  5. Prowadzący gorszący tryb życia.

NASI PARAFIANIE, KTÓRZY MAJĄ BYĆ CHRZESTNYMI W INNEJ PARAFII, PROSZENI SĄ O ODBIÓR STOSOWNEGO ZAŚWIADCZENIA 2 TYGODNIE PRZED CHRZTEM.

TAKIE ZAŚWIADCZENIE WYDAJEMY TYLKO OSOBOM, KTÓRE FAKTYCZNIE  MIESZKAJĄ NA TERENIE NASZEJ PARAFII. ZAMELDOWANIE NIE MA TU ZNACZENIA.