Pogrzeb

Rodzina zmarłego zgłasza pogrzeb w kancelarii parafialnej po uzgodnieniu wszystkich spraw z administracją cmentarza.

Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu (z USC)
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. (od kapelana szpitala lub duszpasterza parafii)
  • jeżeli osoba zmarła jest z innej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda ks. proboszcza tej parafii